Geocaching

Vad är Geocaching

Som en del av er känner till så ägnar vi oss en del åt att vara ute på skattjakt med GPS, dvs. Geocaching. Här beskriver vi lite kort vad det handlar om.
Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från Geography och CACHING från ordet cache som används inom datavärlden för att beskriva att gömma undan något, men används även inom amerikansk friluftsliv som uttryck för att tillfälligt gömma mat. Svensk direktöversättning är svår, men det ord som bäst beskriver är nog ”GPS-skattjakt”.

Geocaching som aktivitet startade i USA i maj 2000, ett par dagar efter att Bill Clinton-administrationen släppte på SA-störsignalen som påverkade noggrannheten. Efter att SA-signalen slopades så fick man koordinater inom några meters marginal.

Själva begreppet geocaching kom till ett par månader senare, när Jeremy Irish startade geocaching.com som samlingsplats.

Geocaching i Sverige

Sverige var tidigt ute, och Tobias Radeskog gömde Sveriges första cache i Stockholm. Antalet cacher har ökat mycket sista åren, tillika antalet utövare. Sveriges äldsta aktiva cache är Americana Cache i Göteborg. Geocaching har även uppmärksammats i svensk media i allt större utsträckning under årens lopp. Bland annat i SVT’s Packat och klart där familjen Sylvan fick visa vad Geocaching är för oss. Inslaget finns på Youtube

Några datum

3 Maj 2000: Första cachen i världen
14 juni 2000: Första cachen i Sverige
1 April 2001: Den första i Sverige som fortfarande finns kvar

Länkar om Geocaching